Midden Veluwe 2008

Het onderkomen is een prachtige manege met een uitstekende verlichting en dito parkeer- en horecafaciliteiten.
De Midden Veluweshow is een inititiatief van 5 kleindiersportvereningingen in de regio Apeldoorn, zij organiseren gezamenlijk deze show. Totaal werden  er tegen de 1200 dieren ingeschreven.
Totaal 9 fokkers zorgden ervoor dat er 50 Sebrights ingekooid werden, waarvan 1 trio.
We hebben op deze tentoonstelling al wel eens wat meer Sebrights gezien.Verklaring is dat er leden waren die elders club- en tentoonstellingsverplichtingen hadden in dit weekend. Een veel gehoord euvel is dat sommige dieren nadat ze door de laatste rui zijn, nog één of meerdere staartpennen laten vallen, wellicht is dat ook een oorzaak dat het aantal inschrijvingen wat werd gedrukt.
Clubkeurmeester Wim Voskamp had de eer het oordeel over onze dieren te vellen.
Bij de goudzwartgezoomden 4 fokkers met 16 dieren. Een prachtige haan van Willie Klunder, met een uitstekende kam, legde beslag op de 1e F, terwijl Ton Langenhof de 2e F voor zijn rekening nam.
23 Zilver-zwartgezooomden (meer dan goud-zwart!) van 7 fokkers lieten een prachtige kwaliteit zien. Met name de winnende hen (ook de beste van de Sebrights) in kooi 266 van Johannes Heddema was een prima gesteld dier met een mooie zoming. Johannes van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat. Bij de hennen liet Johannes ook de 3e F zien, Willie Klunder had de 2e F. Bij de hanen zagen we geen F. Hier was het ook Johannes die won met de 1e ZG 95, Ton Langenhoff had de 2e ZG 94 in de kooien gebracht.
Het lijkt erop dat er dit jaar in kwalitatieve zin een stap voorwaarts is gemaakt bij de Zilvers.
Bij de geel-witten hadden Roel Kobes en ondergetekende 5 hanen ingeschreven.
Laatstgenoemde won de 1e F, een dier met een prachtig type en een mooi klein formaat, jammer dat de grondkleur niet egaal was. Roel Kobes had de 2e ZG 95.
Een aantal van 4 hennen, allen ingestuurd door ondergetekende, resultaat 1x F, 2x ZG 95 en 1xZG 93. Opvallend is het verschil in grondkleur bij deze kleurslag. Overigens allen mooie type-dieren.
Jammer dat we geen citroen-zwarten aantroffen op deze show.

Met hartelijke sportgroet,

Jan Willem Denekamp

 

Jaarvergadering in AKV-gebouw in Amersfoort          6-04-2024      

Jongdierendag in AKV-gebouw in Amersfoort           7-09-2024

Sponsoren

Hoveniersbedrijf Gelderland

Hoveniersbedrijf Gelderland kan uw droomtuin als geen ander voor u verwezenlijken.

Veldwijk

De grootste speciaalzaak in sportprijzen van Nederland

Harwig Installatietechniek

Harwig Installatietechniek is al 110 jaar expert op het gebied van technische installaties, die toekomstproof zijn.

Max Pijnappel

Ontwerpt websites en huisstijlen naar uw smaak.

Garvo