Jubileum 2007

EEN FANTASTISCH 40-JARIG JUBILEUM

Als hoogtepunt van dit jubileumjaar organiseerden wij afgelopen weekend de internationale Jubileumshow.
Als lokatie hiervoor was gekozen Kasteel de Berckt te Baarlo bij Venlo, ook goed te bereiken voor de Duitse inzenders. In dit kasteel hadden we alles onder één dak, d.w.z. eten, drinken en er kon ook overnacht worden. In de prachtige kasteeltuin was een hal waarin wij onze Sebrights voor 2 dagen konden huisvesten.

Door verschillende mensen is heel veel werk verzet om dit weekend tot een grandioos sukses te maken.
Op zaterdagochtend velden de keurmeesters Roger Struyff uit België, Werner Schäfer uit Duitsland, Wim Voskamp, Klaas van der Hoek, Ronald Vos, Roberto Gatti en voorzitter van de jury ons erelid Kees van der Sijs een deskundig oordeel over 416 Sebrights, waarvan een 100 uit Duitsland.
De grote winnaar werd (beste Sebright van de show) Willie Klunder met een goud-zwart gezoomde hen met het predikaat U. Willie van harte proficiat! De beste goud-zwart gezoomde haan was van Z.G. Harink-Kreft. Bij de zilver-zwart gezoomden was het Johannes Heddema die een prachtige prestatie neerzette. Bij de hennen wist hij maar liefst 2 keer een U te behalen, een unieke prestatie. Bij de zilver-zwart gezoomde hanen was het Roelf Kobes die won. Bij de citroen-zwart gezoomden en de geel-wit gezoomden  waren het respektievelijk Roelf Kobes en ondergetekende die domineerden. Zij hadden zowel de beste haan als de beste hen. Alle prijswinnaars van harte geluk gewenst.
Tijdens dit weekend werden een aantal jubilarissen gehuldigd, waaronder ons erelid en medeoprichter Leo Roosloot. Prachtig dat hij het gehele weekend met zijn vrouw aanwezig was. Nadat hij werd toegesproken ontving hij een erecertificaat ondersteund met bloemen.
Van de 25-jarige jubilarissen waren mevrouw Mulder en René Hut niet aanwezig. Willie Klunder, Johannes Heddema en Bertus Maassen werden toegesproken ontvingen een erecertificaat en werden in de bloemetjes gezet. De aanwezige 10-jarige jubilarissen ontvingen de bij dit jubileum behorende speld.
Wij kunnen terugkijken op een fantastisch en gezellig weekend met de daarbij behorende sfeer die zo kenmerkend is voor onze club.
Graag wil ik nog een keer, zonder uitzondering, iedereen bedanken die dit weekend zijn steentje (voor sommigen waren het stenen) heeft bijgedragen om het te laten verlopen zoals het nu verlopen is.

Met hartelijke groet, Jan Willem Denekamp

7 november 2007.

De volgende foto's geven eveneens een goede impressie van dit geslaagde jubileum.

De foto's werden beschikbaar gesteld door de heer Roger Struyff.

 

Verslag van de Internationale Sebrightshow in Baarlo

Na 2 jaar van voorbereiding is het dan eindelijk zo ver……………..vrijdag 2 november.
Het is 's-ochtends 9 uur als mijn zoom Niels en ik Wervershoof verlaten met een auto vol met materiaal, wat we nodig hebben om de tentoonstelling op te bouwen, en een aantal Sebrights. Eerst gingen we naar mijn zus in Wognum waar de bloemen klaar stonden voor o.a. de jubilarissen.
Toen we na een niet zo'n voorspoedige reis om 12.30 uur Baarlo aankwamen stond de familie Halma al op ons te wachten. Eerst de tekening van de zaalindeling doorgenomen om daarna te beginnen met het opbouwen van de kooien. Hiervoor had de familie Halma alles al netjes klaar gezet.
Rond 16.00 uur konden we de eerste Sebrights in de kooien zetten. Een uur later arriveerden de eerste inzenders al met hun dieren.
Tegen 17.30 uur kwamen onze Duitse vrienden aan met hun dieren. Inmiddels was het secretariaat ook al opgebouwd.
Om 18.30 uur hadden we een gezamenlijk diner in de Berckt waar we met 25 mensen aan tafel zaten. Hierna kregen we van Sebastiaan de kamersleutel. 's- Avonds hebben we de zaal nog wat verder aangekleed o.a. met bloemen op de kooien.
Om 21.30 uur gingen we naar de zg. Brouwerij, een schitterend café, ook in de Berckt.
Onze Duitse vrienden zaten gezamenlijk aan een tafel. De stemming zat er al snel in en werd alleen maar verhoogd toen de Duitstalige CD van Jan Smit werd gedraaid, zelfs werd er door sommige mensen gedanst. Tegen 1.00 uur gingen de meeste mensen naar bed want de volgende ochtend stond om 7.30 uur het ontbijt klaar.
Na het ontbijt ging het bestuur met de schrijvers naar de tentoonstellingshal. Gelukkig waren alle keurmeesters op tijd gearriveerd. Gezamenlijk werd even koffie gedronken waarbij hoofkeurmeester Kees van der Sijs het woord nam om samen met de andere keurmeesters wat aandachtspunten door te nemen. Zelf heb ik geschreven bij Keurmeester Klaas van der Hoek die 66 geelwitten moest keuren, de jonge hanen en hennen. Gelukkig hield de keurmeester rekening met mijn schrijfsnelheid, taalkundig zal het niet helemaal foutloos zijn geweest maar in ieder geval was het duidelijk leesbaar.
Als ervaren Sebrightfokker was het voor mij toch een hele leerzame en verfrissende ochtend. De heer Leunissen had 2 geelwitte haantjes ingezonden met een heel fraai klein kopje en een haast perfekte kamafmeting, jammer dat de grondkleur wat te rood was.
Tijdens de keuring lopen de keurmeesters verschillende malen naar elkaar toe om elkaar te raadplegen of bijzonder zaken aan een dier te laten zien.
Er was 1 Duitse keurmeester, Werner Schäfer, die samen met vader Halma een team vormde. In Duitsland is het de gewoonte dat de keurmeesters zelf de beoordelingen schrijven.
De meeste keurmeesters waren om 12.00 al klaar met hun keuring. O.l.v. Kees van der Sijs werd gezamenlijk bepaald welk dier de mooiste Sebright van de show was.
Rond 13.00 uur was de gehele prijsverdeling afgerond en konden we aan de soep en de broodjes. Inmiddels had het secretariaat, bestaande uit Kees van Amerongen en Ria en Willie Klunder, alle predikaten al ingevoerd en begon de race tegen de klok om de catalogus om 15.30 uur bij de opening klaar te hebben. Verder werd de tentoonstellingszaal  klaar gemaakt voor de feestelijke opening.
Deze begon om 15.45 uur waarbij Voorzitter Jan Willem Denekamp het woord voerde gevolgd door ons Belgische lid en clubkeurmeester Roger Struyff. Op zijn bekende en humoristische wijze bedankte hij o.a. het bestuur en alle vrijwilligers die deze tentoonstelling mogelijk maakten.Vervolgens opende collega Erevoorzitter van de Duitse Sebrightclub Arthur Redecker de tentoonstelling. Tijdens de opening werd de familie Halma door Jan Willem Denekamp toegesproken. Zij werden in het zonnetje gezet voor het feit dat zij vanaf het eerste uur betrokken waren bij de organisatie van dit weekend. Mevrouw Halma ontving een bos bloemen en de 4 heren Halma kregen als eerste Nederlanders een fles Sebrightwijn.
Daarna de prijsuitreiking.
Heel terecht was het de goudzwart gezoomde hen van Willie Klunder die met het predikaat U de beste van de show werd. De door mij zelf beschikbaar gestelde hoofdereprijs, een glazen standaard met daarin gegraveerd het Sebrightlogo, mocht ik aan Willie uitreiken. Daarna reikte de Voorzitter de hoofdereprijzen per kleurslag uit.
De beste goudzwarte haan kwam uit Duitsland, ZG Harink-Kreft was de eigenaar.
De fraaiste zilverzwarte haan werd in de kooi gebracht door Roel Kobes. Johannes Heddema behaalde een formidabele prestatie door 2 x het predikaat U te behalen bij de zilverzwart gezoomde hennen en deze klasse dan ook won. Bij citroenzwart en geelwit waren het respektievelijk Roel Kobes en Jan Willem Denekamp die zowel de fraaiste haan als hen showden. Hierbij wil ik alle prijswinnaars van harte gelukwensen.
Na de opening werd de verloting gehouden, georganiseerd door Ton Langenhoff.
Deze verloting bracht een aardige cent op t.b.v. de clubkas.
Om 18.30 uur  gingen we naar het jubileumdiner. Tijdens dit diner werden een aantal jubilarissen gehuldigd. Te beginnen met Leo Roosloot, erelid en medeoprichter van onze club in november 1967. Inmiddels heeft hij de 86-jarige leeftijd behaald. Het gehele weekend was hij samen met zijn vrouw aanwezig om het jubileum te vieren.
Met hun 25-jarig jubileum werden gehuldigd Johannes Heddema, Willie Klunder en Bertus Maassen, allemaal mensen die voor onze club veel betekenen en hebben betekend.
Mevrouw Mulder, die ook 25 jaar lid was, werd gehuldigd, helaas was zijn niet aanwezig.
De 10-jarige jubilarissen werden door mij gehuldigd, Dick van Dijk, Jan Willem Denekamp en Sebastiaan Halma kregen de gouden speld opgespeld.
Verder werden alle overige ereprijzen uitgereikt. Na het diner gingen verschillende mensen huiswaarts, o.a ook Bertus Maassen en zijn vrouw. Het was heel prettig dat hij aanwezig kon zijn. Hij was medeorganisator van de jubileumshow in 1993 in Apeldoorn.
Een hele gezellige avond brachten wij weer door in ons eigen café. Tot in de late uurtjes werd er feest gevierd.
Als eerste heb ik zondagochtend de dieren gevoerd. Ik vind dit altijd leuk werk, waarbij de kippen je altijd dankbaar aankijken.
De zondagochtend werd verder ingevuld om samen de dieren te bekijken en te bespreken.
Opvallend is dat de Duitse en de Nederlandse Sebrights steeds meer op elkaar beginnen te lijken. Een jaar of 10 geleden waren onze dieren wat groter en hadden bredere veren en mooiere zoming, terwijl de Duitse dieren een prachtig klein en breed type toonden.
Momenteel vind ik de veren van de zilverzwarten wat dun, de onderliggende veren kun je duidelijk zien. Opvallend is dat de Duitsers zich steeds meer gaan interesseren voor de geelwitten. Het zou mij niet verbazen als ze in Duitsland binnenkort erkend worden.

Sommige Duitsers moesten nog een heel eind rijden (600 tot 700 km), vandaar dat sommigen dus al om 12.00 uur vertrokken.
Rond 13.00 uur werden de andere dieren uitgekooid en konden we beginnen met het opruimen. Dit was tegen 15.30 uur beëindigd met hulp van een aantal mensen van de verenigingen uit Venlo, Reuver en Neer. Graag wil ik ook deze mensen bedanken voor hun getoonde inzet tijdens dit weekend.
Met een goed geslaagd gevoel reden we huiswaarts, om 18.30 uur kwamen wij aan in Wervershoof. Een aantal mensen opperen nu al om over 5 jaar weer een dergelijke show te organiseren, maar eerst gaan we maar eens nagenieten van dit weekend

Met vriendelijke groet,

Theo Hauwert,
Erevoorzitter Nederlandse Sebrightclub

 

*******************************************************************

Het bestuur van de Nederlandse Sebrightclub samen met de jubileumcommissie, de vele medewerkers en de keurmeesters hebben van deze internationale Sebrightshow een groots evenement gemaakt. Dit heeft plaats gevonden rond kasteel De Berckt in Baarlo
De 412 ingeschreven Sebrights van Nederlandse, Duitse en Belgische inzenders werden gekeurd door vijf Nederlandse, een Duitse en een Belgische keurmeester. Alle keurmeesters die ervaring hadden met de speciale raseigenschappen van deze dwerghoenders
Vooraf aan de keuring werd er nog even op enkele speciale aandachts punten gewezen. Met veel energie in een mooie lichte hal en bij een juiste temperatuur werd er om 8.30 gestart met de keuring. Alle keurmeesters beschikte over een vlotte schrijver of schijfster.
Met de overjarige dieren werd nog vier keer het predikaat F behaald, wat voor overjarige Sebrights heel bijzonder is. Voor de goudzwartgezoomde waren twee Nederlandse en een Belgische keurmeester beschikbaar. Zo werd er met 150 jonge dieren in deze klasse twintig keer een F toegekend, met als hoogste predikaat een 1ste U voor een hen van W. J. M. Klunder. Een zeer mooie hen met een U type, een fraaie grondkleur en een strakke glimmende groene zoming. De mooiste F.haan in deze kleurslag was van Z. G. Haring-Kreft, een Duitse inzender. Bij de hennen kwamen toch nog wel wat dieren voor waarvan de bovenste staartpennen korter waren. Dit probleem komt ook meestal voor in de goudzwarte kleurslag. Bij de hanen veel dieren met een mooi brede veervorm op rug en zadel. Zo ook brede vleugel en staartpennen. De staartzoming zou afwisselend nog wel wat intensiever kunnen.
De kammen van de goudzwarte hanen vraagt toch nog wel wat aandacht.  Soms nog wel wat hoog en breed met onregelmatig kamwerk en wat grovere punten. De verlangde fijne puntjes blijft nog moeilijk. Ook gelezen op enkele keurkaarten dat de kam van de hen wat grof en onregelmatig was. Gemiddeld in deze kleurslag een zeer hoge kwaliteit.

Met 139 Zilverzwart gezoomde werd deze klasse gekeurd door een Duitse en een Hollandse keurmeester. Het was voor de Duitse keurmeester een wel wat moeilijker opgave om met de Nederlandse manier de dieren te beoordelen. In deze kleurslag werd 2 keer het U predikaat en 20 keer het F predikaat toegekend. Deze U dieren waren beiden van J. Heddema  van de twee verschillende keurmeesters  De mooiste F. haan in deze kleurslag was van R. Kobus. Het viel mij op dat de Nederlandse dieren meestal meer echt zilverwit waren dan van onze buitenlandse collega’s.

De Citroenzwart gezoomde waren het minst in aantal, 35 stuks met zes keer het F predikaat. In deze kleurslag blijft het nog steeds moeilijk een redelijk type haan voor te brengen. Veelal te hoog gesteld en te lang van rug. Er waren twee hanen die mooi kort en breed waren.  Mooiste haan en ook de hen met een 1ste F waren van R. Kobus. Bij de hennen was de moeilijkheid het spreiden van de staarten. In deze kleurslag bij de hennen wel een fraaie veervorm en een strakke zoming. Wat opvalt in deze kleurslag is dat de grondkleur tegenwoordig van alle dieren gelijk en egaal is. Voorheen was er nogal wat verschil in kleurdiepte en was de grondkleur minder egaal.

Daarna een grote klasse Geelwit gezoomden ( 64 stuks) met 6 keer het F predikaat. Een kleurslag die de laatste jaren steeds meer voorkomt. In deze kleurslag hebben de dieren minder moeite met het zich stellen. Zowel de haan als de hen met een 1ste F waren van J. Denekamp. De hen met F. type en F. veervorm. De meeste hennen ook met een fraaie veervorm. In de grondkleur kwamen nog wel wat verschillen voor, van lichter geel naar geel oker. Volgens de standaard wordt de grondkleur als geel oker verlangd met een zowit mogelijke zoming. Met de hanen in deze kleurslag nogal wat verschil in grote , er waren er enkele bij die zeker te fors van bouw waren.Bij de hennen nog wel enkele met te weinig tekening op de kop. ( alleen zooomkleur) Bij deze is de grondkleur meestal ook te licht. Zo ook nog wat aandacht voor de borstzoming. Enkele  wat zwaargezoomd in de borst met een meer grijze dan witte zoomkleur.

Over het geheel genomen een schitterende klasse Sebrights op internationaal niveau en met weinig verschillen tussen de Nederlandse en onze Duitse collega’s. De kwaliteit van de Nederlandse en Duitse inzenders was bijzonder te noemen. Van de 30 Nederlandse inzender waren er 13 die F dieren ingezonden hadden. Zelfs 3 inzenders met 6 en meer F dieren. Van de 11 Duitse inzenders waren er 8 die F dieren ingezonden hadden, 5 inzenders met  3 F dieren. Onze Duitse collega’s fokken de Sebrights maar in 2 kleurslagen

Met acht Sebrights ( 4x2 in iedere kleurslag moest de mooiste van het geheel bepaald worden. In type waren allen fraai. Nu wordt er nog gelet op de kleinere details, voorwat betreft grondkleur,zoming en veervorm. Een goudzwartgezoomde hen in kooi 168 van W. Klunder werd de fraaiste van het geheel.

Met de collectie prijzen waren er nog prachtige geborduurde erevanen te verdienen. De mooiste collectie in de goudkleur was voor W. Klunder. In de zilverkleur voor Johannes Heddema, in de citroenkleur voor J. Tjoelker en in de geelwitte voor R. Kobus. Voor de collectie prijzen op 1, 2, of 3, na kwamen ook veel Duitse fokkers in aanmerking.

Voor de ereprijzen bij de jeugdleden had Niels Hauwert de mooiste met een goudzwarte haan. Mijndert Landheer had de mooiste met een citroenzwarte hen

Alle winnaars nog proficiat gewenst. Zo ook het bestuur en alle medewerkers aan deze internationale clubshow nogmaals bedankt voor de prima organisatie

Groetjes kees van der sijs

 

*******************************************************************

VERSLAG R.S. GATTI INTERNATIONALE SEBRIGHTSHOW TE BAARLO.

Na het openingswoord van uw voorzitter de Hr. Denekamp begon mijn keuring met 42 zilverzwart gezoomde hanen gevolgd door een twintigtal hennen. Ik zal u een indruk geven van de gekeurde dieren zonder daarbij ieder dier individueel te bespreken. Om maar gelijk te beginnen met de eigenschap waar nog erg veel aan te verbeteren valt komt de kamvorm op de eerste plaats. Veel van deze hanen vertonen kamdoorns die niet rond zijn maar verticaal en horizontaal plat. Het baart mij zorgen dat er vrijwel niet 1 van de hanen een juiste kamdoorn bezat waar dit toch in de standaard als een vrij ernstige fout wordt omschreven. Ook de richting van de kamdoorn liet veel te wensen over. Afhangende en scheef geplaatste doorntjes kwamen regelmatig voorbij. Let ook op het werk van de kam deze dient fijn te zijn en niet met grove punten uitgerust te zijn. Wel is het zo dat de kammen op zich niet meer erg grof zijn dus het formaat is prima. De eigenschap op plaats 2 is de stelling van veel dieren die eigenlijk wat aan de hoge kant is. Daarbij viel me 1 haan in het bijzonder op en dat was het hele kleine haantje van J. Heddema die wel de juiste stelling liet zien.  Als laatste punt wil ik de kinlellen aanhalen waar de aanzet ervan nog behoorlijk wat problemen opleveren. De kinlellen dien glad te zijn zonder bij de snavel dubbel of gevouwen aangezet te zijn wat echter regelmatig voorkwam. Het lijkt nu maar zo dat er eigenlijk niets van deugde maar niets is minder waar. Wat me in positieve zin opviel is dat de grondkleur gemiddeld op ZG ligt of hoger met een over het algemeen prima strakke zoming die zelfs in de staart goed blijft. Het is toch de zoming die de Sebright onderscheidt van al haar rasgenoten en dus ook een belangrijke waardering moet krijgen in de totaal beoordeling. Afgezien dat de stelling zoals eerder omschreven een tikje lager kan veel exemplaren met uitstekend type. Mooi gespreide staarten en korte ruggen vanuit de hals in een vloeiende lijn overgaand in de staart met een volle ronde borst waren volop te vinden in deze collectie. De winnende haan van de Hr. R. Kobes was hier het perfecte voorbeeld van daarbij blonk het dier ook uit in veerbreedte, grondkleur en zoming. Tot zover een indruk van de gekeurde hanen.

Mijn Duitse collega de Hr. W. Schäffer nam de eerste 65 hennen voor zijn rekening terwijl de laatste 24 door ondergetekende van een beoordeling werden voorzien. De samenwerking tussen mij en de Hr. Schäffer verliep uitstekend en ik merkte wel dat we op 1 lijn zaten qua beoordeling van deze hennen. Wat mij in het bijzonder is opgevallen bij de hennen was dat de staartspreiding een grote sprong naar voren heeft gemaakt. Dit komt uiteraard ten gunste van het type uit zodat een groot probleem uit het verleden misschien wel definitief tot het verleden gaat behoren. De kwaliteit was van een heel erg hoog nivo zodat het niet vreemd was dat het hennetje van de J. Heddema het tot het hoogste predicaat wist te brengen. Een uitzonderlijk mooi type hen met formidabele grondkleur en een mooi gelijkmatig strakke zoming. Wat tot een uitzonderlijke prestatie mag worden gerekend is het feit dat dezelfde eigenaar met nog een ander hennetje eveneens een Uitmuntend wist te scoren. Proficiat Johannes!!! Het geeft aan dat de kwaliteit van de hennen heel erg goed was getuige de 6 F predikaten bovenop het reeds toegekende hoogste predikaat. Erg goede dieren van de Hrn. Schafer, Dressel, te Lintelo, Klunder en Rosseman. Als de kwaliteit erg goed is kun je weinig aandachtspunten aanhalen, misschien een klein detail dat de kopkleur wat meer purper kon zijn bij de meeste Nederlandse dieren!!! De Duitse daar in tegen zijn over het algemeen wel purper. Het was voor mij en mijn vrouw een onvergetelijk ervaring overnachtend in een kasteel met een feestruimte in de kelder tussen de Sebrightmensen!!!! Je leert mekaar een stuk beter kennen zeker na de nodige natjes en droogjes!!! Als laatste wil ik alle leden van de Sebrightclub feliciteren met het 40e jarige bestaan van de vereniging en op naar het volgende jubileum wat in 2017 plaats zal gaan vinden.

R.S. Gatti te LOMMEL (B)

Jaarvergadering in AKV-gebouw in Amersfoort          6-04-2024      

Jongdierendag in AKV-gebouw in Amersfoort           7-09-2024

Sponsoren

Hoveniersbedrijf Gelderland

Hoveniersbedrijf Gelderland kan uw droomtuin als geen ander voor u verwezenlijken.

Veldwijk

De grootste speciaalzaak in sportprijzen van Nederland

Harwig Installatietechniek

Harwig Installatietechniek is al 110 jaar expert op het gebied van technische installaties, die toekomstproof zijn.

Max Pijnappel

Ontwerpt websites en huisstijlen naar uw smaak.

Garvo