Jubileum 2012

 

Ter gelegenheid van ons 45-jarig bestaan organiseerden wij op 9 en 10 november jl. een jubileumtentoonstelling.  Vijf jaar geleden tijdens ons 40-jarig jubileum en tijdens de erg succesvolle tentoonstelling in Baarlo werd min of meer het idee geboren iedere 5 jaar een Jubileumtentoonstelling te organiseren. Daar 45 jaar niet een kroonjaar is werd deze keer in een wat minder uitgebreide opzet georganiseerd. Over 5 jaar (50 jarig jubileum)) proberen we weer wat grootser uit te pakken.

Als lokatie werd gekozen voor het Duivensportcentrum in Apeldoorn. Om redenen de centrale ligging in het land, kooien e.d. bij handen en een prima horecagedeelte afgescheiden van de showruimte. Bovendien waren de ervaringen bij een van de eerdere jubilea (25 jaar) bijzonder goed.

Op vrijdag 9 november werd er in de middag al opgebouwd door enkele mensen niet te ver woonachtig vanaf Apeldoorn. M.u.v. de gebroeders Halma die deze dag vanuit Venray al per trein arriveerden om vervolgens al flink de handen uit de mouwen te steken. Daarna konden zij naar het door hun gereserveerde hotel om te genieten van de nachtrust. Op deze vrijdag werden al wat dieren ingekooid maar de meesten arriveerden de zaterdagochtend. Om 8.30 uur kon er worden gestart met de keuring van 210 (ietwat teleurstellend!) Sebrights. De heren Voskamp, van der Hoek, Gatti, Struyf en ons erelid Cees van der Sijs namen dit voor hun rekening. Zij werden geassisteerd door ervaren schrijvers en keurmeesters die meer kennis over onze Sebrights wilden vergaren. Tijdens de keuringen, die niet toegankelijk waren voor onze fokkers werden wij verrast door ons lid Berthus Maassen en zijn vrouw Ien. Berthus is geboren en getogen op de Veluwe en heeft zodoende ontzettend veel kennis van dit fraaie stukje Nederland.  Op zijn bekende boeiende wijze liet hij een van zijn fraaie diapresentatie's zien gelardeerd met een prachtig verhaal. Allen hebben we hier van genoten! Daar de keurmeesters per persoon niet al te veel dieren behoefden te keuren waren de keuringen zo rond het middaguur afgerond. Daarna konden wij al genieten van de Sebrights, per slot van rekening was daar iedereen voor gekomen. Inmiddels had onze eigen echte Cateraar Thijs Akkermans, samen met zijn dochter en enkele dame's gezorgd voor een uitstekend 3-gangendiner. Overigens tijdens deze 2 dagen werden wij door Thijs geheel verzorgd met eten drinken enz.

Na het eten kon de administratie en het vervaardigen van de catalogus worden afgerond, waarna opening en prijsuitreiking konden plaatsvinden. Wim Voskamp nam deze voor zijn rekening op zijn bekende relativerende en homoristische wijze. Onze tentoonstellingssecretaris Willie Klunder kon hij huldigen als de Clubkampioen 2012, gevolgd door alle overige prijswinnaars. Vanaf deze plek alle winnaars van harte gelukgewenst met hun succes! Na de prijsuitreiking konden we nog geruime tijd genieten van de dieren. Om 5 uur was het uitkooien, waarna we met een mooi ploegje mensen hebben opgeruimd wat om half 7 gedaan was. Met enkele mensen hebben we nog even nagepraat en geborreld en zo kwam aan dit jubileumevenement een einde.

Naast dat we goede dieren kunnen laten zien is het voor mij persoonlijk zeker zo belangrijk dat we als clubmensen sportief en fatsoenlijk met elkaar omgaan. Beide zaken waren volstrekt aanwezig en als gevolg hiervan kijk ik persoonlijk met een uitstekend gevoel terug op dit weekend. Ik eindig met iedereen te bedanken voor zijn of haar aanwezigheid en medewerking om deze dagen succesvol te maken. In het bijzonder de jubileumcommissie die er met veel plezier toch weer wat tijd in moest steken. En ook de dame's die ons met allerlei zaken bijstonden.

Elders in dit clubblad (of deze website) treft u gedetailleerde verslagen per kleurslag aan verzorgd door onze keurmeesters.

Met hartelijke groet,
Jan Willem Denekamp

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

De Sebrights op de jubileumshow 10-11-2012

De Sebrightclub bestond dit jaar 45 jaren en er werd door het bestuur en enkele actieve leden een jubileum tentoonstelling georganiseerd in het Duivensport Centrum in Apeldoorn. Het is een mooie accommodatie waar we alles voorhanden hebben. Er werden 212 Sebrights ingezonden. Deze werden gekeurd door  5 Sebright kenners. De fokkers hebben op sportieve wijze na de keuring hun dieren kunnen bekijken.  Het ene predicaat viel soms mee het andere wel eens tegen en iedere fokker gaat ervan uit dat hij alleen maar fraaie dieren heeft. We beginnen met 26 goudzwartgezoomde hanen. Omdat het hier nog even wat vroeger in het tentoonstellingsseizoen is, hebben de hanen nog geen last gehad van het vele keren inzenden op tentoonstellingen. Dit komt de  bevedering en de conditie niet ten goede.
Er waren F dieren van de Ruyter en Klunder. Mooi laag en kort en breed van bouw. Zij hadden een ideale veervorm en een ZG grondkleur. Andere waren te lang van rug en vooral de veervorm  op de rug was te smal.

Hierna  35 goudzwartgezoomde hennen, met fraaie hennen van de Ruyter en Klunder, twee  fokkers die de top aanvoerden.  Een hen van Klunder bracht het zelfs tot een U tijdens de keuring. Gemiddeld was de kwaliteit wel goed. Er waren ook 17 ZG`s  met 93, 94 en 95 punten. Ook wat dieren die te smal en te lang van rug zijn en deze dieren zijn dan ook meestal nog te hoog gesteld.
Hierna de Zilver- zwartgezoomde. Bij deze hanen is de laatste jaren weinig vooruitgang te zien. De meesten zijn te hoog gesteld en te smal van staart aanzet. Ook de veer vorm op de rug is dikwijls te smal. Uitzondering waren de twee hanen van Heddema F1 en F2. Laag gesteld en kort van rug en een fraaie veervorm op de rug. Hier nog een F hen van de Halma`s.

Bij de hennen wel fraaie dieren, kort, breed en met een fraaie veervorm en een heldere grondkleur. Fraaie dieren van Langenhof en Te Lintelo. De 1e hen van te Linteloo werd zelfs verhoogd naar het predicaat U.  Gemiddeld waren hier de predikaten goed 30 x het predikaat ZG van de ruim 50 dieren. Ze hadden een mooie veervorm en waren gemiddeld mooi regelmatig gezoomd, ook de bevedering was in een goed conditie. Wel nog enkele hennen met een Fraai type, maar die moeite hadden met de staartspreiding, wat in deze kleurslag meer voortkomt.

Bij de citroenzwartgezoomde zien we steeds minder dieren op de tentoonstelling. Zo ook hier maar 15 stuks. Bij de hanen 1x F van Hauwert, de meeste hanen te hoog gesteld en te smal van bouw. Ook hier zou de veervorm op de rug  beter moeten.  Bij de hennen 3x F van Timmer 2x en 1x van Verharen van Doorn. Persoonlijk vind ik de hennen te klein worden. Ook de kleur zouden ze wel een tintje lichter kunnen. De meesten zijn wel egaal van grondkleur wat ook belangrijk is.

Bij de geel-witgezoomde  een steeds toenemend aantal Hier 44 hennen en 15 hanen. Bij de hanen een groot verschil in grote van bouw. Er zijn maar weinig hanen bij die wat lager gesteld en niet te grof van bouw zijn. Twee hanen met een fraai type van Kobes en Denekamp met het predikaat F. Verder 4x ZG voor Kobus, 1x voor Denekamp en Vos. De meeste hanen te grof en te hoog met veel te grof kamwerk. Ik denk als je sommige hanen ging wegen dat ze een pond te zwaar zijn.
Persoonlijk vind ik dat we bij de hennen zullen moeten opletten dat zij ook niet te groot worden. Wat type aangaat zijn zij wel beter geworden, maar sommige vind ik toch te grof van bouw worden. De grondkleur en zoomkleur gaan ook wel vooruit. Een egale grondkleur blijft belangrijk. Die wat donkerder grondkleur zie je steeds minder.  Lipper had hier de mooiste hen van type met zelfs een purper kopje, mooi laag gesteld en breed van bouw. Ook zullen we nog wat   aandacht aan de borstkleur en zoming moeten besteden. Verder F dieren van Lipper, Denekamp en Kobus met fraai type en bevedering. Ook van hen ZG dieren zo ook van Verharen van doorn en Tjoelker. Totaal een mooie kollektie voor deze kleurslag.

Kees van der sijs

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Verslag keuring Sebright tijdens de jubileumkeuring in november 2012


Mij waren op deze jubileumkeuring de zilver zwartgezoomde haantjes toegewezen en citroen zwartgezoomde haantjes en hennetjes.
20 zilver zwart gezoomde haantjes. Het viel mij op dat de tijd achter ons ligt dat we dieren hebben met grove kammen. Natuurlijk zijn ze er nog wel, maar gemiddeld genomen is dit punt sterk verbeterd. Soms moest de kamdoorn wel wat ronder. En bij enkele zag ik graag rondere kinlellen. Deze moeten niet te lang zijn en voldoende vlak. Een enkele haan toonde wat dubbele borstzoming of een borstzoming waarbij de zwarte zoom aan de punt beduidend breder is dan aan de zijkant van de veer. Heddema won met zijn haantje in kooi 64. Een kleine bemerking op het goed sluiten van de bovenste straatveren. Verder een u-waardig dier. Prima kam, prima zoming en type. De 2de plek was ook een haantje uit dezelfde stal. Ook dit haantje had een fraaie kleine kam. Echt top.
6 citroen zwart gezoomde haantjes. Het winnende haantje van Hauwert toonde een fraai type, kam, ogen en purperkleurige ronde kinlellen. Ook een mooie citroengele kleur. Er waren wensen ten aanzien van een iets kortere rug, bij andere dieren dan, niet bij de winnaar. Soms iets getoept in borst.
10 hennetjes sloten de rij. Timmer had 1 en 2. Vooral de winnares een dier et fraai type, kleur en zoming. Ook de nummer 2 was mooi getekend op de kop. Als je tegenwoordig dieren instuurt met rode kopversierselen dan doe je niet meer mee op het hoogste niveau. De 3de F kon iets meer getekend op kop.
Resumé: een erg fine keuring, dieren van een hoog kwalitatief niveau en een geweldige collegiale sfeer tijdens en na de keuring. Ik heb met plezier gekeurd.

van der Hoek,
Wapenveld, 2012

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jaarvergadering in AKV-gebouw in Amersfoort          6-04-2024      

Jongdierendag in AKV-gebouw in Amersfoort           7-09-2024

Sponsoren

Hoveniersbedrijf Gelderland

Hoveniersbedrijf Gelderland kan uw droomtuin als geen ander voor u verwezenlijken.

Veldwijk

De grootste speciaalzaak in sportprijzen van Nederland

Harwig Installatietechniek

Harwig Installatietechniek is al 110 jaar expert op het gebied van technische installaties, die toekomstproof zijn.

Max Pijnappel

Ontwerpt websites en huisstijlen naar uw smaak.

Garvo