Noordshow 2007

Op de eerste show van 2007 waren de Sebrights goed vertegenwoordigd. En de kwaliteit was zeer hoog. Er waren 176 enkele nummers ingezonden. Er was er 1 absent er waren er 8 met een V. en 2 met een O. Deze waren ZG van type en bouw. Maar lieten het op de kam afweten. Op een kleine show hadden ze zeker een met ZG behaald.

Het was de show van de gebroeders Halma met hun 28 ingezonden dieren in alle 4 kleurslagen. Ze hadden terecht de fraaiste Sebright en tevens iets unieks. Ik fok al 27 jaar citroenzwart gezoomde Sebrights, maar het is mij nog nooit gelukt om er een U mee te behalen. En ik feliciteer ze dan ook van harte met dit zeer fraaie resultaat.

Nu iets over iedere kleurslag. Er waren 3 oud goudzwart gezoomden ingezonden. Alle 3 een ZG, de type's hiervan vielen me tegen. De bevedering was bij de haan beter dan bij de hennen. De haan had het eerste jaar heel veel staartlengte ingeleverd. Daarentegen hadden de hennen niet de zoming van de haan, de zoming was te zwart. De dieren waren allen door 1 fokker ingezonden.

Bij de goudhanen waren 3 terechte F'en gevallen. Dhr. Kregel had 1 ste F met een fraai type, de ideale grondkleur en een fraaie zoming over het hele lichaam en zeker in de staart. De 2 de F was iets lichter van kleur en had minder zoming in de staart. De 3 de F was iets kleiner en iets donkerder van kleur maar had wel een fraaie staart- en vleugel zoming. Alle 3 hanen hadden een ZG kam.

Er waren 55 goudhennen ingestuurd. De kwaliteit was wisselend, 8 V's, 22 G's, 19 ZG's en 7x F. Het verschil in de beoordeling ligt vooral in de grondkleur en van de zoombreedte. Vaak is het type te smal waardoor ze dan ook te lang tonen. De 1 ste en 3 de F waren voor Willie Klunder wat zeer fraaie hennen waren. De 2 de F was voor Johannes Heddema. Ik vond deze iets kleiner van type en iets donkerder van grondkleur. Verder lag de kwaliteit bij de F'en dicht bij elkaar. Het zal niet eenvoudig zijn geweest voor de keurmeesters om ze in juiste volgorde te zetten.

De kwaliteit was bij de zilver zeer goed zowel bij de hennen als hanen. Er waren 12 hanen en 29 hennen ingestuurd. 11 G's, 30 zg's en 2 F'en. De keurmeester had verschillende dieren echt wel naar boven af mogen ronden naar een F. maar ik vond wel dat alle zilvers met één maat waren gekeurd. Bij de hanen had de heer van Noord 3 dieren ingezonden, 1 F en 2 x ZG was het resultaat. Je kon qua type en bevedering goed zien dat het broers van elkaar waren. Bij de tweede en derde ZG was de kam iets minder dan bij de F. De fraaiste hen was van de heer Kobes het had een 1 ste F, een prachtig showdier. Deze hen is al meerdere keren kampioen geweest ik hoop dat de Heer Kobes van deze hen ook zulke fraaie dieren kan fokken. Mijn ervaring is dat fokken met perfekte showdieren moeilijk is, ze zijn te hanig en laten zich moeilijk treden. Het was de 1 ste F meer dan waardig. Het had een perfecte veerbreedte en zoming. Het verschil tussen de 2 de en 3 de ZG was zeer klein.

Wat we bijna niet meer zien bij de zilvers is dat de veer te dun word, zodat je de onderliggende veren er doorheen kunt zien. Maar de algehele kwaliteit van de zilvers ligt zeer hoog, er stonden bijna geen M dieren tussen, er waren wel een aantal die een iets betere staart- en vleugelzoming mochten hebben.

Er stond ook een heel groot aantal citroenkleurigen. Er waren er zelfs meer dan geelwitte sebrights, de laatste jaren was dat vaak andersom. Er waren 8 hanen en 21 hennen. Er was 1 keer een O met een ZG type maar met een hele diepe deuk in de kam. 6 G's, 23 ZG's en 1 F maar ook de zeer terechte U voor de hen van de gebroeders Halma. Als je de beste citroenhaan en- hen hebt dan weet je zeker dat het met hun Sebrights wel goed zit. Ik vond de 2 de haan iets kleiner van type en breder van bouw en wat meer zoming op zijn staartpennen hebben. De 3 de haan was ook heel erg goed. Het onderlinge verschil was dan ook zeer klein. Het pluspunt was dat de dieren van 3 verschillende fokkers afkomstig waren dus er komt ook steeds meer in de breedte. En dat is ook belangrijk. Want er zijn te weinig citroenfokkers om de kwaliteit echt hoog te houden. De beste 2 hennen waren van de gebroeders Halma. De beste was een U het was een zeer fraai type, mooi kort en breed en een zeer goede bevedering. Ik fok ze al 27 jaar maar ik heb nog nooit z'on mooie gehad en eigenlijk ook nog nooit echt beter gezien. De type's waren over het algemeen ZG bij zowel de hennen als de hanen. De grondkleur was bij de meesten mooi egaal, maar er moet wel opgepast worden dat de zoming niet smaller word. En dan specifiek op de vleugel- en staart bevedering want die is zeer mondjesmaat bezoomd.

Nu iets over de laatste kleurslag. De geelwitten waren ook vertegenwoordigd met een mooi aantal. 2 oud hennen van de voorzitter. ZG van type en van kleur. Van mij had er voor een overjarig dier wel iets meer kam op mogen zitten. Bij de jonge hanen waren er 5 stuks. Een 1 ste F terecht voor dhr. Kobes de grondkleur was over het algemeen egaal. Het type had wel iets kleiner gemogen. Vaak zien we bij geelwitte hanen wat langere benen dan bij goud, als deze wat korter worden komen ze dicht bij de ideale Sebright. Bij de hennen was 1 terechte winnaar. De heer Kobes met 1 ste 2 de en 3 de F 4 de ZG en nog een ZG voor zijn 5 hennen die hij had in gezonden van de in totaal 16 geelwitte hennen. Bij de hennen kun je aan de grondkleur zien van welke fokkers ze zijn er waren helaas maar 3 inzenders van deze kleurslag. We moeten er als fokker wel op gaan letten dat de zoming niet te breed word want anders word de nek en kop te wit. Het type wordt ieder jaar beter. De grote grove dieren van weleer zien we niet meer. Er zijn verschillende fokkers daarboven in het noorden, die zeer goed op weg zijn om deze kleurslag significant te verbeteren.

Tot slot een algemene opmerking. We zien steeds betere kinlellen. In alle kleurslagen zien we geen grote vouwen of ongelijke van grootte meer. Er mag nog wel eens een klein vouwtje zitten bij de aanzet van de kinlel. Er zijn maar enkele dieren die een fraaie aanzet hebben. Er

valt dus nog wel het e.e.a. te verbeteren. Wat voor ons als Sebrightfokkers nog een hele moeilijk opgave blijft is het fokken van een kamdoorn recht op de kam. Vele hanen hebben een kam waarbij de doorn naar rechts of links wijst. Als we dit ook nog weten te verbeteren dan komen we zeer dicht bij de ideale Sebright

Ik wens ieder een zeer goed fokseizoen toe en tot ziens op de clubdag op zaterdag 14 april in Loenen

De Erevoorzitter

Theo Hauwert

 

1e F geelwit haan van de heer Kobus

1e F geelwit hen van de heer Kobus

1e F goud haan van de heer Kregel

1e F goud hen van de heer Klunder

1e F zilver haan van de heer Noord

1e F zilver hen van de heer Kobus

1e U citroen hen van de gebroeders Halma

Jaarvergadering in AKV-gebouw in Amersfoort          6-04-2024      

Jongdierendag in AKV-gebouw in Amersfoort           7-09-2024

Sponsoren

Hoveniersbedrijf Gelderland

Hoveniersbedrijf Gelderland kan uw droomtuin als geen ander voor u verwezenlijken.

Veldwijk

De grootste speciaalzaak in sportprijzen van Nederland

Harwig Installatietechniek

Harwig Installatietechniek is al 110 jaar expert op het gebied van technische installaties, die toekomstproof zijn.

Max Pijnappel

Ontwerpt websites en huisstijlen naar uw smaak.

Garvo