Noordshow 2010

Ingezonden 119 Sebrights, 55 goudzwartgezoomd, 25 zilverzwartgezoomd, 18 citroenzwartgezoomd, 21 geelwitgezoomd.

Voor een clubshow hadden we het aantal dieren hoger ingeschat, wel waren er inschrijvingen die via internet waren verzonden niet binnen gekomen.
We beginnen met 4 goudzwartgezoomde oud, het blijft in dit ras in deze kleurslag altijd moeilijk met oudere dieren het hoogste predikaat te behalen. Ze waren zeer goed in conditie, maar staartlengte was korter en wat minder glans.
Bij  de goudzwartgezoomde hanen nogal wat te hoog gestelde dieren en te lang van rug. Wel 3 F hanen met een mooie brede veer en een strakke zoming. Wel nu we wat later in het seizoen zijn worden de kammen toch   weer te breed en te grof. Iets meer glans had wel gemogen. Bij de goudzwartgezoomde hennen dieren die even te lang van rug zijn en dan in de breedte te kort komen. Hier ook dieren die toch wat te donker van grondkleur worden. Zo ook met de bovenste staartpennen die te kort zijn. Ook de veer conditie had wat meer glans mogen hebben. Toch 5 F dieren van Luichies, comb. Wargerink en Heddema. De 1 ste F was een korte brede hen met een zeer fraaie veervorm en brede staartaanzet en met een mooie regelmatige zoming en grondkleur. Fraaie regelmatige staartspreiding en staart opbouw en vijf rondom gezoomde staartpennen.
De zilverzwart gezoomde hanen waren allen wat hoog gesteld en zouden wat meer vooruit stekende borst mogen hebben In deze kleurslag kunnen zij nog steeds niet het type van de goudzwart gezoomde benaderen. Ook de kammen zouden wat regelmatiger van vorm moeten zijn en met een beter gevormde kamdoorn.
Met de zilverzwart gezoomde hennen nogal wat onregelmatige zoming. Te zwaar gezoomd in borst. Over het algemeen wel een goede veervorm.De keurmeester had  veel  moeite met de grondkleur, die hij witter wilde hebben. Maar ik denk dat het kunstlicht hier ook wel schuldig aan zal zijn. Ook de staartspreiding was in deze kleurslag een probleem. Hier 2 F dieren van Tjoelker en Heddema. Deze laatste fokker weet de zilverzwartgezoomde de laatste jaren op een hoog niveau voor te brengen.
In de citroenzwart gezoomde 4 hanen. Deze waren in type, kleur en stelling de minste van de 4 kleurslagen. Veel te smalle staartaanzet en te scherpe staart overgang, ook de grondkleur moet egaler. Bij de hennen wel mooie korte brede type dieren , met een mooie gevormde veervorm en een regelmatige zoming. Ook de hennen van Jeensma hadden een mooie gelijkmatige grondkleur.Slechts eenmaal F in deze kleurslag. Volgens de keurmeester  hadden veel dieren het moeilijk met de staartspreiding. Een vroegere voorzitter van de Sebrightclub zei altijd, een Sebright die zijn staart niet spreidt is geen Sebright.
Bij de geelwit gezoomde 2 overjarige dieren met hierin een fraaie haan van de voorzitter.In deze kleurslag kan men met overjarige dieren nog wel eens goede predikaten behalen. Hier loopt de veer  conditie en staartlengte niet terug. Vroeger jaren heb ik wel eens een hennetje uit de erfenis van de toen aanwezige voorzitter gehad, wat wel 4 jaar constant bleef in type en veerconditie.In de geelwit gezoomde jonge hanen geen enkel type dier.Allemaal te grof van bouw en te hooggesteld. Ook in kamvorm kwamen zij veel te kort. In deze kleur  slag zijn de dieren altijd wat forser van bouw. De hennen in deze kleurslag waren gemiddeld wat beter in type, maar verschilden wel wat in grondkleur en een egalere grondkleur wordt gewenst. Ook de kleur van de zoming kon bij verschillende dieren wel wat witter. Tweemaal een F van Denekamp en Kobes. Hier had in de kop en hals wel wat meer tekening moeten zijn.
Totaal gezien denk ik dat op deze show de lange winter wel wat afbreuk gedaan heeft aan de conditie van de dieren ten opzichte van andere jaren.

Kees van der Sijs.

Toevoeging

Als je zo tussen de kooien loopt tussen de Sebrights hoor je dat we bij de sebrightclub de laatste jaren over twee topfokkers beschikken die de laatste jaren op de meeste tentoonstellingen de hoogste predicaten behalen. Alle lof voor hen die dit kunnen bereiken. Alleen de andere sportfokkers stellen de vraag wat is hun geheim. Maar ja in de sportfokkerij is het zo dat ieder voor zichzelf bezig is het beste te bereiken, het is een wedstrijd.
Maar ja we beginnen nu weer aan een nieuwe opfok periode en aan het einde van de zomer voor we naar de jongdieren keuringen gaan bekijken we thuis onze eigen dieren. En iedere fokker die je dan spreekt denkt dat hij dit jaar de mooiste heeft.

groetjes Kees van der Sijs

Jaarvergadering in AKV-gebouw in Amersfoort          6-04-2024      

Jongdierendag in AKV-gebouw in Amersfoort           7-09-2024

Sponsoren

Hoveniersbedrijf Gelderland

Hoveniersbedrijf Gelderland kan uw droomtuin als geen ander voor u verwezenlijken.

Veldwijk

De grootste speciaalzaak in sportprijzen van Nederland

Harwig Installatietechniek

Harwig Installatietechniek is al 110 jaar expert op het gebied van technische installaties, die toekomstproof zijn.

Max Pijnappel

Ontwerpt websites en huisstijlen naar uw smaak.

Garvo